Website Ondernemerskring Oost-Groningen

De website Ondernemerskring Oost-Groningen (OOG) die wij maakten en beheren is meer dan alleen een informatief uithangbord. In de site zit veel extra functionaliteit verborgen. Voor de leden, maar ook voor het bestuur. Leden kunnen inloggen, hun profiel bijwerken, extra informatie die alleen voor leden bestemd is bekijken en zich aan- of afmelden voor bijeenkomsten.

Voor het bestuur fungeert de site als een communicatie tool naar de leden. Aankondigingen en uitnodigingen worden vanuit de site opgemaakt en naar de leden gemaild. Aanmeldingen voor alle bijeenkomsten worden in de back-office van de site geregistreerd en (eventueel) gebruikt voor vervolgacties naar deze leden of als input voor het op-schalen van bijeenkomsten.

oognet.nl