Nieuwe brochure Blauwestad

Voor het projectbureau Blauwestad ontwikkelden wij een nieuwe 24 pagina’s tellende brochure met daarin alle projectwoningen, kavels en veel (drone)fotografie uit onze stal.