Migraine praktijk

Heilpraktiker Heino Nieland neemt 
in West-Europa een bijzondere positie in. Als enige beoefenaar van de door hem zelf ontwikkelde endocriene 
migraine therapie, helpt hij veel 
mensen van hun hoofdpijn af.

Wij gaven vorm en inhoud aan een Nederlands- en een Duitstalige site met veel informatie voor 
de doelgroep. 11.000 unieke bezoekers en 55.000 pageviews per maand resulteren in 
een constante toestroom van nieuwe cliënten uit veel verschillende landen.

migrainepraktijk.nl