HP Korte

  • 28 maart 2013

HP Korte is van traditionele verzekeringstussenpersoon uitgegroeid tot een kantoor voor fullservice financiële dienstverlening. Ons is gevraagd om een aanvullende slogan te bedenken die de twee belangrijkste producten, financieel advies en verzekeringen, benoemt. Onder de nieuwe naam HP Korte, voor geld en goed, en met een door ons ontwikkeld nieuw logo met bijbehorende huisstijl, is het bedrijf klaar voor de toekomst.