Busbelettering Vermeulen Steen en Hout

  • 15 december 2020

De vorige bus van Vermeulen Steen en Hout is ook door ons ontworpen en was een groot succes. Zowel voor onze opdrachtgever, als voor vervolgopdrachten van andere opdrachtgevers voor ons. Logisch dus dat de nieuwe bus de oude moest overtreffen. Ziehier het resultaat. De aanhanger, die vaak samen met de bus op pad is, heeft dezelfde huisstijl meegekregen.

steenenhout.nl